Com jugar a la petanca

Prepara un camp de joc si ho desitges. Aquest sol ser una àrea d’uns 4 a 15 metres, amb una regulació mínima de 3 per 12 metres.

Selecciona dos equips d’un, dos o tres jugadors cadascun. Cada jugador rep tres boles per a jugar, tret que hi hagi dos equips o tres, i en aquest cas cadascun rep normalment dues boles.

Decideix quin equip juga abans. Tirar una moneda és el mètode de costum.

Un jugador de l’equip que comença dibuixa un cercle amb un diàmetre de fins a 50 cm. El jugador roman llavors dins d’aquest cercle i llança el bolig perquè aterri a no més de 10 metres del punt de partida, i que tingui almenys 1 metre de marge des de qualsevol obstacle.

Un jugador d’aquest equip roman dins del cercle i tira una bola, intentant acostar-se tant al bolig com sigui possible.

Un jugador de l’equip oposat roman ara en el cercle per a acostar més una bola al bolig que el primer jugador.

L’equip del jugador la bola del qual va quedar més prop del bolig es considera líder ara en aquest punt. Els membres restants d’aquest equip tiren les seves boles.

Una vegada que el primer equip hagi completat els seus llançaments, l’altre tira les seves boles.

Quan s’hagin llançat totes les boles, queda comptada la puntuació per a aquest «torn» (ronda). El jugador que tingui la bola més prop del bolig guanya 1 punt. Es concedeix un punt addicional a cada jugador del mateix equip que tingui una bola més prop del bolig que la més pròxima de l’equip oposat. Així, un equip podrà marcar fins a 3 punts en cada torn.

Per a començar el torn, un jugador de l’equip que va guanyar l’anterior dibuixa un nou cercle, usant la posició prèvia del bolig com a centre, i llançant-lo de nou. El joc va com abans.

L’equip guanyador és el primer a aconseguir 13 punts.